Bine ati venit!

Direcţia Relaţii Internaţionale are drept scop creşterea gradului de internaţionalizare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Direcţia Relaţii Internaţionale se află în coordonarea prorectorului responsabil cu relațiile internaţionale şi are următoarele atribuţii:

 • promovarea mobilităţii internaţionale;
 • încheierea de acorduri de cooperare internațională inter-instituțională în vederea dezvoltării de programe de mobilitate, de studii sau de cercetare cu caracter internațional;
 • informarea şi consilierea personalului academic şi studenţilor privind iniţierea şi participarea la programe internaţionale în domeniul educaţiei şi formării profesionale;
 • managementul centralizat programelor de mobilitate internaţională;
 • recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate;
 • administrarea procesului de admitere şi primire la studii a studenţilor străini;
 • organizarea unor manifestări de tip seminar, conferinţă, întâlniri de lucru cu participare internaţională;
 • contactul cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), Agenţia pentru Credite şi Burse de Studii, Ministerul Educației Naționale și alte instituții implicate în mobilitățile internaționale (ambasade, consulate, servicii culturale ale altor state etc.);
 • promovarea programelor de studii ale ASE în străinătate.

Structura Direcţie Relaţii Internaţionale include:

 • Biroul Erasmus+
 • Centrul de resurse de informare şi documentare (CRID).