DIN CATEGORIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, FAC PARTE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

  • Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
  • Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.Extras din Metodologie – Dispoziții generale  1.

POT FI ȘCOLARIZAȚI

  1. pe locuri de studiifără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăîn baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română;
  2. pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursăîn baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română; 
  3. pe locuri de studii cu taxa în lei, taxa de școlarizare pentru candidaţii români de pretutindeni este în cuantumul stabilit pentru cetățenii români.

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, pot frecventa anul pregătitor de limba română, conform prevederilor legale în vigoare.

  • Office for International Cooperation & International Students

  • dosarerompret@ase.ro

  • +40 213 19 19 84 / fax: +40 213 19 20 23

  • Piața Romană no. 8, N.D. Xenopol Building, Ground floor (entrance from Dacia Blvd.)

  • Monday to Thursday 09:00 – 16:00 / Friday 09:00 – 13:00