DIN CATEGORIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, FAC PARTE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.Extras din Metodologie – Dispoziții generale  1.

POT FI ȘCOLARIZAȚI

 1. pe locuri de studiifără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăîn baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română;
 2. pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursăîn baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare. Studiile se vor desfășura exclusiv în limba română; 
 3. pe locuri de studii cu taxa în lei, taxa de școlarizare pentru candidaţii români de pretutindeni este în cuantumul stabilit pentru cetățenii români.
 • înscrierea online la concurs, conform Graficului din Anexa 2;
 • susţinerea interviului de competenţă lingvistică, dacă este cazul;
 • afişarea rezultatelor la testul de competenţă lingvistică;
 • depunerea eventualelor contestaţii se va face la Registratura ASE, prin e-mail, la adresa registratura@ase.ro;
 • susţinerea testului-grilă de specialitate, pe baza unei tematici şi bibliografii cuprinse în Anexa 3;
 • afişarea listelor candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la buget, cu taxă sau aflaţi în aşteptare;
 • depunerea, în original, a diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență/adeverinței de absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2024) şi/sau plata online, pe platforma admitere.ase.ro sau prin virament bancar, a jumătate din taxa anuală de şcolarizare. Pentru operativitatea procesului, se recomandă plata online pe platforma admitere.ase.ro;
 • afişarea listelor candidaţilor admişi şi a celor declaraţi respinşi.

Candidaţii care au optat pentru forma de finanţare de la buget concurează implicit şi pe locurile cu taxă (în cazul în care sunt alocate locuri pentru această categorie de candidaţi), pentru programele specificate în fişa de înscriere.

 • Office for International Cooperation & International Students

 • dosarerompret@ase.ro

 • +40 213 19 19 84 / fax: +40 213 19 20 23

 • Piața Romană no. 8, N.D. Xenopol Building, Ground floor (entrance from Dacia Blvd.)

 • Monday to Friday: 09:00 – 13:00