Creșterea performanței internaționale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti prin intermediul implementării unui proces de internaționalizare proactiv și sustenabil, cu impact la nivel societal

Perioada de implementare: 29 Mai 2022 – 16 Decembrie 2022

Context

          Contextul specific perioadei următoare, post-pandemice, este unul extrem de provocator, ce denotă un puternic accent pus pe trecerea de la internaționalizarea în străinătate accesibilă unei mici elite de studenți, profesori, personal administrativ și programe de studii către internaționalizarea acasă pentru toți membrii comunității.

          Documentele programatice la nivel european (Strategia Europeană pentru Universități, EHEA, EUA) și perspectivele enunțate în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) setează necesitatea unui proces de internaționalizare cât mai sustenabil, cu o creștere a contribuției în societate și care să conducă la întărirea legăturii dintre global și local.

          Internaționalizarea este un proces în continuă evoluție, iar tendințele globale actuale par a fi mai radicale decât în trecut, necesitând o cooperare internațională mai puternică, cu accent pe: stimularea învățării globale; integrarea inițiativelor de internaționalizare necesare pentru atingerea SDG; dezvoltarea competențelor interculturale și a educației pentru diversitate și incluziune; integrarea internaționalizării în cadrul curiculei, creșterea utilizării noilor oportunități tehnologice și diversificarea procesului de recrutare a studenților internaționali.

         Internaționalizarea este o prioritate strategică a ASE, urmărind dezvoltarea unor parteneriate internaționale sustenabile în domeniul educației și cercetării, precum și dezvoltarea unei comunități academice care împărtășește o cultură organizațională deschisă, orientată spre performanță și promovarea valorilor umane universale, un veritabil agent al schimbării, prin intermediul a 4 axe prioritare: internaționalizarea acasă, internaționalizarea în străinătate, internaționalizarea cercetării și consolidarea prestigiului extern.

         Prezentul proiect își propune să continue, să îmbunătățească și să dezvolte activitățile derulate în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0392.

Scopul și obiectivele proiectului

           Susţinerea internaționalizării ASE prin promovarea diversificată a ofertei educaționale, intensificarea cooperării transnaționale și dezvoltarea competențelor specifice internaționalizării, asigurarea resurselor informaționale necesare și susținerea adaptării și îmbunătățirii practicilor instituționale în raport cu Strategia Europeană pentru Universități și obiectivele de dezvoltare durabilă.

 • OS 1 – Promovarea programelor de studii cu predare în limbi de circulație internațională la nivel de licență, masterat și doctorat în vederea creșterii numărului de studenți internaționali și îmbunătățirii vizibilității externe a ASE București;
 • OS 2 – Intensificarea cooperării academice și valorificarea oportunităților de cercetare științifică prin intermediul creșterii mobilității internaționale a cadrelor didactice la activitățile derulate în cadrul rețelelor universitare internaționale precum și prin participarea la evenimente dedicate oportunităților de cercetare;
 • OS 3 – Dezvoltarea competențelor în domeniul managementului activităților cu caracter internațional prin participarea persoanelor resursă (management academic, cadre didactice, studenți și personal administrativ) la conferințe și ateliere de lucru în domeniul internaționalizării învățământului superior și cercetării;
 • OS 4 – Dezvoltarea suportului informațional pentru studenții și cadrele didactice internaționale prin dezvoltarea de kituri informaționale și digitalizarea serviciilor suport dedicate procesului de internaționalizare a Universității;
 • OS 5 – Susținerea, prin facilitarea transferului de bune practici, a procesului de adaptare și îmbunătățire a practicilor instituționale cu scopul creșterii contribuției ASE la sustenabilitatea și excelența învățământului superior în conformitate cu valorile europene și la dezvoltarea unei agende de internaționalizare adaptată noului context.

Implementarea activităților proiectului

În concordanță cu obiectivele specifice enunțate, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate următoarele activități și sub-activități:

Activitatea A1

Corelată cu OS1 – Desfășurarea de acțiuni de promovarea programelor de studii cu predare în limbi de circulație internațională la nivel de licență, masterat și doctorat în vederea creșterii numărului de studenți internaționali și îmbunătățirii vizibilității externe a ASE București.

 • 15.10.2022, Skopje, MACEDONIA

Study Abroad Scholarship Expo

„A unique event of national importance in Macedonia, where a variety of study programs and scolarships available to Macedonian citizens for studying abroad are presented at a single location.” – www.universityfairs.com

Participant:

Professor Cătălin Ploae.

 • 28.10-03.11.2022, Ho Chi Minh City & Hanoi, VIETNAM

 Vietnam Education Fair

Participants:

Dean at the Faculty of Business and Tourism, Prof. Gabriela Țigu & Dean at the Faculty of Finance, Insurance, Banking and Stock Exchange, Prof. Ionela Costică.

 • 25.10-1.11.2022, Nairobi, KENYA

Working visits for promoting our university in highschools and universities.

Participants:

Prof. Anca Gabriela Ilie, Faculty of International Economic Relations & Director for International Relations, Mrs. Carmen Mihaela Oglakci.

 • 03.11.2022, ONLINE

Erasmus+ Open Days with:

 • Georgian National University SEU, Tbilisi, Georgia;
 • Universidad Central, Santiago, Chile;
 • Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan;
 • Mohammed VI Polytechnic University, Rabat, Morocco;
 • Incoming Students (from multiple universities).

Participant:

Ms. Teodora Fulga, PhD, Head of Erasmus+ Office.

 • 15.11.2022, ONLINE

Erasmus+ Open Days with:

 • Istanbul Aydin University

Participant:

Mrs. Carmen Oglakci, Director of International Relations

Activitatea A2

Corelată cu OS2 – Participarea reprezentanților ASE la  activitățile derulate în cadrul rețelelor universitare internaționale, aderarea la noi rețele și participarea la evenimente dedicate oportunităților de cercetare

 • 04.04.2022, ONLINE

Digital Erasmus+: IROs meet ITs, eveniment organizat de către rețeaua UNICA

Participants:

Christine Demeter, Head of Erasmus+ Office;

Teodora Fulga & Camelia Vlăsceanu, Erasmus+ Officers.

 • 04-06.05.2022, Bruxelles, BELGIUM

UNICA IRO Working group

Participants:

Carmen Oglakci, Director of the International Relations Department;

Teodora Fulga, Erasmus+ Officer.

 • 12.05.2022, ONLINE

UNICA EUniWell Webinar: “How European University Alliances address the question of well-being

Participants:

Oana-Matilda Sabie & Gabriela Nemțanu, Responsibles for The International Cooperation and Foreign Students Office.

 • 09-11.06.2022, Roskilde, DENMARK
16th edition of the prestigious Transatlantic Dialogue (TAD) Conference, held in Denmark, being hosted by Roskilde University.
The Transatlantic Dialogue (TAD) is the Ryders Cup of public administration where American and European public administration scholars meet to discuss and challenge each other and exchange theoretical perspectives, methodological strategies and empirical findings.
The main theme of TAD 16 is “Strategic Management of Public Sector Transformation in Turbulent Times: Enhancing Collaborative Governance and Co-creation of Public Value”. Under this theme, TAD16 will organize a broad range of workshops led by pairs of American and European scholars
 

Participant:

Prof. Marius Constantin Profiroiu, Vice-Rector for International Relations.

 • 29.06-01.07.2022, Dublin, IRELAND
32nd UNICA General Assembly and Rectors’ Seminar “Leading Digital Transformation in the Post-COVID University”
The UNICA General Assembly is the most important meeting in UNICA yearly agenda, during which the Member Universities look back at the latest activities of the Network, develop ideas for new projects and initiatives, but also have an opportunity to discuss the policy matters related to the European Higher Education Area and the role of Universities in society. The UNICA Rectors Seminar “Leading universities in times of crisis and change” reflected on the extraordinary transformations that European Higher Education has undergone over the past years. The Seminar provided the academic leaders of UNICA member universities with the opportunity to discuss the strategies that Higher Education Institutions are putting in place to adapt themselves to an ever-changing landscape and be able to shape and deliver the university education of the future.

Participant:

Prof. Dan Gabriel Dumitrescu, Vice-Rector for Human Resources and European Funds Management.

 • 06.09-09.09.2022, Lisbon, PORTUGAL

EGPA 2022 Conference “Public Administration for the Sustainable Future of our Societies”

The main themes addressed how the goal of sustainability is changing the transdisciplinary, cross-faculty framework for studying public policy issues with interacting cultural, ethical, political, social, legal, economic, technological, and natural science elements at all layers of governance (EU, national, regional and local levels) and across policy sectors, as well as engaging with civil society and interested stakeholders in these new policy processes oriented towards the SDGs. It raises the practical issue of developing much better inter-institutional, cross-sectors and multi-level policy coordination. The approaches in terms of ‘whole-of-government’ and ‘whole-of-society’ collaborations are crucial to consider in that matter. If we really want to achieve the SDGs within a reasonable timeframe, a much richer and result-oriented cooperation between all State and non-State actors, at all layers of governance (global, regional, national, sub-national), in all spheres (politics, science and technology, economy, etc.), and across various sectors (energy, transportation, climate action, environmental protection, education, food, etc.) will be essential. In that regard, ‘markets’ and ‘networks’ cannot succeed in bringing our societies, and our planet, towards its future without the major ‘hierarchical’ contribution of the governments and public administration of our Neo-Weberian States.

Participant:

Prof. Marius Constantin Profiroiu, Vice-Rector for International Relations.

Activitatea A3

Corelată cu OS3 – Participarea la conferințe de referință în domeniul internaționalizării, organizate de instituții de prestigiu din străinătate și organizarea de evenimente care contribuie la dezvoltarea competențelor în domeniul managementului activităților cu caracter internațional.

 • 28-29.04.2022, Budapest, HUNGARY

EUA (European Universities Association) Annual Conference: “University values: what, why and how?”

Participant:

Prof. Marius Constantin Profiroiu, Vice-Rector for International Relations.

 • 31 May – 3 June 2022, Denver, COLORADO

NAFSA 2022 Annual Conference & Expo (Association of International Educators)

Participant:

Director Relații Internaționale Carmen Oglakci.

 • 13-16.09.2022, Barcelona, SPAIN

32nd Annual EAIE Conference and Exhibition –

The EAIE conference is the first major in-person gathering of Europe’s international higher education sector since the start of the pandemic. With more than 6000 participants from across the world convening in Barcelona, many of whom have continued to collaborate virtually over the last two years, this year’s event is set to be a particularly significant one for the sector. International higher education professionals from Europe and further afield are taking the 2022 EAIE Conference as an opportunity to share their experiences and insights gleaned from the personal and professional disruptions of the COVID-19 pandemic and ongoing conflict in Ukraine. At the same time, the programme is distinctly forward-looking: this year’s theme of ‘The future in full colour’ will stimulate discussion around how to move forward as a sector and how to implement the evolving role of international education in rising to the challenges of an increasingly globalized world.

Participants:

Prof. Alina Dima, Vice-Rector for Research, Development and Innovation;
Prof. Ion Popa, Dean at the Faculty of Management;
Prof. Bogdan Iftimie, Vice-Dean at the Faculty of Economic Cybernetics, Statistics and Informatics;
Prof. Liana Badea, Director of Economic Doctrines and Communication Department;
Mrs. Lelia Iordan, Head of International Cooperation and Foreign Students Office;
Ms. Maria Todircan, Erasmus+ Officer.

 • 9-12 December 2022, Brașov, Romania

5th edition of the Internationalisation Think Tank 

Tackled subjects:

 • Internationalisation report of ASE for 2022;
 • Information on the missions made abroad & learned lessons;
 • Erasmus Without Papers;
 • The digitisation of the international travels procedure;
 • Remarks regarding World Times Higher Education, Impact Ranking THE and THE by subject (live presentation by special guest Anna Orlova, Expert at Times Higher Education, London);
 • Sharing experience in AACSB standards
  – standard 3, 5 & 8 (online presentation by special guest Prof. Catherine Robinson, PhD, Deputy Dean, Kent Business School, University of Kent);
 • Follow up – documentation visits at the University of Amsterdam, Netherlands & the University of Zagreb, Croatia;
 • AACSB accreditation workshop.

Activitatea A4

Corelată cu OS4 – Dezvoltarea de kituri informaționale și digitalizarea serviciilor suport dedicate procesului de internaționalizare a universității.

Activitatea A5

Corelată cu OS5 – Organizarea de acțiuni care să susțină adaptarea și îmbunătățirea practicilor instituționale, cu scopul creșterii contribuției ASE la sustenabilitatea și excelența învățământului superior în conformitate cu valorile europene și la dezvoltarea unei agende de internaționalizare adaptată noului context internațional.

 • 10-12.10.2022, New York, USA

Times Higher Education World Academic Summit 

On the occasion of this strategically important event for international visibility, the world ranking of universities developed by Times Higher Education for the year 2023 was launched.

Participants:

Vice-Rector for International Relations, Prof. Constantin Marius Profiroiu.

 • 19-20.10.2022, Košice, SLOVAKIA

11th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region

The 11th EUSDR Annual Forum is jointly organised by the Ukrainian EUSDR Presidency, the former Slovak EUSDR Presidency, the European Commission and the Danube Strategy Point. The main topic of this year’s Forum is “Sustainable and Secure Danube Region” under the generous motto “Recovery. Development. Unity”.

Participant:

Director for International Relations, Mrs. Carmen Oglakci.

          Prin activităţile prevăzute şi selectarea beneficiarilor direcţi, estimăm că proiectul va avea un impact indirect de amploare, prin efectul de multiplicare şi diseminare, în special la nivelul facultăţilor, departamentelor didactice şi al celoradministrative, de suport.

          Menționăm că evenimentele enumerate detaliat în cadrul diferitelor activități sunt cele anunțate până la momentul redactării proiectului, iar participarea se va realiza sub rezerva disponibilității locurilor.

          Semnalăm disponibilitatea de a participa și la alte evenimente similare, pe măsură ce acestea sunt anunțate și răspund obiectivelor stabilite în proiect, menținând încadrarea în bugetul specificat.

Director de proiect,

Prof.univ.dr. Constantin Marius Profiroiu,

Prorector pentru Relații Internaționale