Consolidarea procesului de internaționalizare a Academiei de Studii
Economice din București prin promovarea mobilității academice și îmbunătățirea calității serviciilor suport specifice , contract CNFIS-FDI-2024-0467

Perioadă implementare Aprilie – 16 Decembrie 2024

Context

Prezentul proiect pleacă de la premisa potrivit căreia, în contextul globalizării, sectorul educației superioare în domeniul economic și de afaceri nu se poate izola și nici nu poate ignora schimbările și provocările care apar la nivel național și internațional. În România, potrivit noului cadru normativ creat pentru învățământul superior, prin Legea 199/2023, internaționalizarea devine o prioritate națională și în consecință Universitatea noastră urmărește prin acest proiect accelerarea procesului de internaționalizare și alinierea la standardele europene și internaționale.

În acest context, competitivitatea Universității pe piața educațională internațională depinde foarte mult de existența unei capacități instituționale capabile să asigure servicii de calitate studenților și cadrelor didactice din țară și străinătate. Academia de Studii Economice din București își propune să continue dezvoltarea și implementarea unei abordări proactive în direcția consolidării procesului de internaționalizare, urmărind ca prin atingerea obiectivelor propuse în cadrul acestui proiect să rămână competitivă și influentă în plan național și internațional. Procesul de internaționalizare a ASE București se bazează pe o strategie pe termen lung care vizeazã consolidarea poziției instituției ca lider regional în domeniul educației economice și de afaceri.

Prin strategia sa de internaționalizare, ASE își propune sã îmbunătățească calitatea procesului educațional, să stimuleze mobilitatea academică și să dezvolte parteneriate durabile cu universități și organizații din întreaga lume, reprezentând astfel componentă esențială a misiunii și viziunii ASE, care reflectă angajamentul său pentru excelență, diversitate și responsabilitate socială, contribuind astfel și la realizarea obiectivelor generale stabilite în cadrul Strategiei de dezvoltare a ASE București pentru perioada 2020-2030.

Astfel, prezentul proiect este necesar pentru a asigura consolidarea celor patru mari arii prioritare strategice în domeniul internaționalizării, respectiv internaționalizarea acasă, în străinătate, a cercetării și consolidarea prestigiului extern. Totodată, prin rezultatele asumate la nivelul proiectului, vom contribui și la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în sinergie cu alte proiecte de dezvoltare instituțională.

Având în vedere impactul pozitiv al rezultatelor obținute în cadrul finanțării FDI din anul anterior, ne propunem astfel să continuăm și să îmbunătățim activitățile derulate în cadrul proiectului CNFIS – FDI – 2023 – F- 0352, urmărind consolidarea obiectivelor majore de internaționalizare dezvoltate până în prezent.

Scopul și obiectivele proiectului

Susținerea direcțiilor strategice de internaționalizare ale ASE București prin adaptarea practicilor instituționale la standardele europene, îmbunătățirea calității serviciilor suport ale internaționalizării, creșterea vizibilității externe și stimularea mobilității internaționale, contribuind astfel la consolidarea prestigiului universității pe plan extern.

OS1. Asigurarea vizibilității internaționale a ofertei educaționale a ASE București.

 •  Sprijinirea eforturilor de internaționalizare în străinătate, în acord cu ariile prioritare strategice ale Strategiei de internaționalizare a ASE pentru perioada 2016-2027, urmărind intensificarea promovării internaționale a ofertei educaționale a ASE București disponibilă în limbi de circulație internațională în bazinele de recrutare relevante, prin participarea la târguri educaționale de anvergură și organizarea de campanii de promovare online.

OS2.  Dezvoltarea mobilității internaționale a cadrelor didactice resursă pentru îmbunătățirea competențelor specifice internaționalizării. reprezentarea externă corespunzătoare, precum și participarea la activități comune în rețelele universitare internaționale.

 • Sprijinirea eforturilor de internaționalizare în străinătate și de asigurare a premiselor pentru consolidarea prestigiului extern ale ASE București, în acord cu ariile prioritare strategice ale Strategiei de internaționalizare a ASE pentru perioada 2016-2027, urmărind stimularea mobilității cadrelor didactice resursă, cu scopul îmbunătățirii competențelor specifice internaționalizării, reprezentării externe precum și participării la activități comune în rețelele universitare internaționale, prin participarea la conferințe și workshop-uri internaționale relevante

OS3. Consolidarea procesului de internaționalizare acasă prin implementarea de activități destinate consolidării procesului de internaționalizare a campusului și a programelor de studii.

 • Sprijinirea eforturilor de internaționalizare acasă, în acord cu ariile prioritare strategice ale Strategiei de internaționalizare a ASE pentru perioada 2016-2027, urmărind implementarea de activități destinate consolidării procesului de internaționalizare a campusului și a programelor de studii.

OS4. Continuarea procesului de consolidare a capacității instituționale pentru servicii suport de calitate.

 • Sprijinirea demersurilor de suport pe orizontală a ariilor prioritare strategice ale Strategiei de internaționalizare a ASE pentru perioada 2016-2027 prin consolidarea capacității instituționale în materie de internaționalizare cu scopul îmbunătățirii permanente a calității serviciilor destinate studenților și personalului academic internațional.

Implementarea activităților proiectului

În concordanță cu obiectivele specifice enunțate, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate următoarele activități și sub-activități:

Activitatea A1

Asigurarea vizibilității internaționale a ofertei educaționale a ASE București.

Participare la târguri educaționale relevante

 • 27.04-05.05.2024 – Participare târg internațional de recrutare studenți, Maroc și Tunisia (Marrakech, Rabat, Casablanca, Tunis),
   
 • Organizare de caravane virtuale de tip Open Days

Activitatea A2

Dezvoltarea mobilității internaționale a cadrelor didactice resursă pentru îmbunătățirea competențelor specifice internaționalizării. reprezentarea externă corespunzătoare, precum și participarea la activități comune în rețelele universitare internaționale

Participarea la conferințe/expoziții internaționale de referință în domeniul internaționalizării, organizate de instituții de prestigiu din străinătate

 • 28-31.05.05.2024 – NAFSA 2024 Annual Conference & Expo in New Orleans
 • Participarea reprezentanților ASE la activitățile și proiectele comune derulate în cadrul rețelelor universitare internaționale de referință
 • Participarea la workshop-uri specifice internaționalizării, organizate de instituții de formare prestigioase la nivel european și internațional, cu scopul îmbunătățirii abilităților practice și competențelor specifice pentru gestionarea eficientă a activităților subsumate procesului de internaționalizare academică
 • Participarea la conferințe/expoziții internaționale de referință în domeniul internaționalizării, organizate de instituții de prestigiu din străinătate

Activitatea A3

 Consolidarea procesului de internaționalizare acasă prin implementarea de activități destinate consolidării procesului de internaționalizare a campusului și a programelor de studii

Mobility Cafe –  reuniune care faciliteaza si incurajeaza studenti si cadre didactice din ASE sa participe la mobilitati de studiu, predare si internship prin diseminare de experiente, bune practici si schimb de informatii privind beneficiile aduse de mobilitati din perspectiva imbunatatirii competențelor internationale si culturale

08.05.2024 – intalnire la care au fost invitati urmatoarele cadre didactice:

Prof.univ.dr. Bogdan Iftimie – stagiul de predare efectuat la Universitatea Lille Catholic, Franța,

Prof.univ.dr. Ion Popa – deplasare Japonia  – Shizuoka University și Globis University, 

Prof.univ.dr. Monica Roman – mobilitatea Erasmus+ efectuată la East European University in Tbilisi

Lector univ.dr. Alina Zaharia -mobilitate Erasmus+ la Institutul de Economie Agrară din Belgrad, Serbia .

29.05.2024 – participanti au fost urmatoarele cadre didactice:

Conf.univ.dr. Carmen Acatrinei – mobilitate de predare în cadrul Universității University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, Arnhem, Olanda 

Prof.univ.dr. State Olimpia – mobilitate ERASMUS în Bulgaria, împreună cu 30 de studenți de la 6 programe de master (anii I și II), din Facultatea de Business și Turism, însoțiți de prof.univ.dr. Doru Alexandru Pleșea și lect.univ.dr. Gheorghe Georgică, la Universitatea St.Cyril and St. Methodius University din Veliko Tarnovo 

Referent Resurse Umane Calotă Mihaela –  mobilitate Erasmus+ efectuată la Universitat Politècnica De Valencia, Spania 

05.06.2024

 
Conferenţiar univ.dr. Irina Elena Petrescu – Conferința și Expoziția anuală NAFSA 2024, care a avut loc în perioada 28-31 mai în New Orleans, SUA. În cadrul conferinței, reprezentanții Academiei de Studii Economice din București au participat în mod activ, având loc numeroase întâlniri cu potențiali parteneri din întreaga lume, prin intermediul standului Study in Romania
Lector  univ.dr. Cătălin Ploae – Conferința și Expoziția anuală NAFSA 2024, care a avut loc în perioada 28-31 mai în New Orleans, SUA. În cadrul conferinței, reprezentanții Academiei de Studii Economice din București au participat în mod activ, având loc numeroase întâlniri cu potențiali parteneri din întreaga lume, prin intermediul standului Study in Romania
Conferenţiar univ.dr. Dana-Maria Boldeanu – participare la 2024 EFMD Conference for Quality AssuranceImpact and Accreditation Professionals la University of Liverpool School of Management (triple crown accreditation)
Reprezentanți studenți in Senatul ASE – participare la  un schimb de bune practici in cadrul programului ERASMUS cu studenții Facultății de Economie și Afaceri din Zagreb,  în domeniul dezvoltării durabile și modalitățile practice în care acreditarea AACSB a afectat programele FEB pentru studenți.
Constantin Daniel Pestrea – care a participat la mobilitatea Erasmus+ desfășurată în Olanda, în cadrul universității University of Applied Sciences Van Hall Larenstein, Arnhem

Activitatea A4

Activitatea A5